26.05.2020.

Zbog @ozbiljne_teme ozbiljno razmišljamo da ljudima više ne dajemo kreativnu slobodu. 😀 Šalu na str