30.06.2021.

Pitanje na koje ću odgovarrrrati na svakom grrraničnom prelazu :D