02.01.2021.

pirrruska – kad rusku zaliješ rumom (prim.prev. autora)