06.08.2021.

Kad krrrreće isplata studentskih krrrrredita? Pitam za Žiku #fintebezkinte