29.09.2020.

Svetski dan srca globalna je kampanja tokom koje ljudi širom sveta podsećaju na važnost zdravlja src