17.07.2020.

Kada ćale počinje priču sa „U moje vreme…“ obično znaš šta sledi. Šta sledi?